Projekt i budowa brakującego oświetlenia w ul. Mazowieckiej

Autor: Gazeta Otwocka

15/05/2017

LP wg. uchwały budżetowej: 142
Nazwa zadania: Projekt i budowa brakującego oświetlenia w ul. Mazowieckiej
Koszt: 14 000
Jednostka organizacyjna: WIN
Opis inwestycji: Projekt i budowa brakującego oświetlenia w ul. Mazowieckiej
Stan obecny: Trwa przygotowanie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji przez Starostwo Powiatowe. Trwa również przygotowanie postępowania na wyłonienie Wykonawcy.

Galeria