Projekt i budowa chodnika w ul. Reymonta

Autor: Gazeta Otwocka

11/05/2017

LP wg. uchwały budżetowej: 5
Nazwa zadania: Projekt i budowa chodnika w ul. Reymonta na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Goldfama
Koszt: 30 000
Jednostka organizacyjna: WIN
Opis inwestycji: Projekt i budowa chodnika w ul. Reymonta na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Goldfama
Stan obecny:  Trwają prace sprawdzające opracowana dokmunetację.

Galeria