Projekt i budowa chodników w ul. Czecha

Autor: Gazeta Otwocka

05/05/2017

LP wg. uchwały budżetowej: 52
Nazwa zadania: Projekt i budowa chodników w ul. Czecha na odcinku od ul. Mieszka I do ul. Chrobrego
Koszt: 120 000
Jednostka organizacyjna: WIN
Opis inwestycji: budowa chodników w ul. Czecha na odcinku od ul. Mieszka I do ul. Chrobrego
Stan obecny: trwa opracowywanie dokumentacji projektowej, termin - do konca lipca

Galeria