Projekt i budowa chodników w ul. Samuela Goldflama

Autor: Gazeta Otwocka

04/05/2017

LP wg. uchwały budżetowej: 46
Nazwa zadania: Projekt i budowa chodników w ul. Samuela Goldflama na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Reymonta
Koszt: 60 000
Jednostka organizacyjna: WGK
Opis inwestycji: budowa chodników w ul. Samuela Goldflama na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Reymonta
Stan obecny: w trakcie procedura na wyłonię wykonawcy robót budowlanych

Galeria