Projekt i budowa dodatkowych miejsc postojowych w ul. Sportowej

Autor: Gazeta Otwocka

04/05/2017

LP wg. uchwały budżetowej: 44
Nazwa zadania: budowa dodatkowych miejsc postojowych w ul. Sportowej
Koszt: 40 000
Jednostka organizacyjna: WGK
Opis inwestycji: budowa dodatkowych miejsc postojowych w ul. Sportowej
Stan obecny: podpisana umowa na roboty budowlane, planowane rozpoczęcie robót we wrześniu

Galeria