Projekt i budowa jezdni ul. Łukasińskiego

Autor: Gazeta Otwocka

12/05/2017

LP wg. uchwały budżetowej: 64
Nazwa zadania: Projekt i budowa jezdni ul. Łukasińskiego (na odcinku od ul. Portowej do ul. Turystycznej)
Koszt: 579 388
Jednostka organizacyjna: WIN
Opis inwestycji: Projekt i budowa jezdni ul. Łukasińskiego (na odcinku od ul. Portowej do ul. Turystycznej)
Stan obecny: Wykonawca wprowadzony na teren budowy. Po zmianie nazwy zadania budżetowego czekamy na przesunięcia w budżecie brakujących środków w celu budowy wjazdów i wejść do posesji. Podpisano umowę z Wykonawcąna wykonanie wjazdów i wejść na posesje. Wniosek na wykonanie dodatkowego odcinka drogi (Łukasińskiego 2) orazd odwodnienia w przygotowaniu. 

Galeria