Projekt i budowa jezdni w ul. Ługi

Autor: Gazeta Otwocka

12/05/2017

LP wg. uchwały budżetowej:  27
Nazwa zadania: Projekt i budowa jezdni w ul. Ługi na odc. od ul. Danuty do ul. Okrzei
Koszt:532 000
Jednostka organizacyjna:  WIN
Opis inwestycji: budowa jezdni o nawierzchni asfaltowej wraz z progami zwalniającymi na odcinku od ul. Danuty do ul. Okrzei.
Stan obecny: zadanie usunięte z budżetu.

Galeria