Projekt i budowa jezdni w ul. Pokojowej

Autor: Gazeta Otwocka

05/05/2017

LP wg. uchwały budżetowej: 21
Nazwa zadania: Projekt i budowa jezdni w ul. Pokojowej – I etap
Koszt: 145 000
Jednostka organizacyjna: WIN
Opis inwestycji: budowa jezdni w ul. Pokojowej
Stan obecny: Wykonana została koncepcja projektu. Oczekiwanie na opinie Rady Miasta w zakresie wyboru wariantu oraz ustalenia zakresu I etapu.

Galeria