Projekt i budowa jezdni w ul. Żabiej

Autor: Gazeta Otwocka

12/05/2017

Stan na dzień 11.07.2017 r.

LP wg. uchwały budżetowej: 25
Nazwa zadania: Projekt i budowa jezdni w ul. Żabiej – kostka bet. (na odc. od ul. Majowej do nr 32)
Koszt: 488 493 
Jednostka organizacyjna: WIN
Opis inwestycji: Trwaja roboty dodtakowe zakończenie 8 sierpnia 2017 r.

Galeria