Projekt i budowa jezdni w ul. Żurawiej

Autor: Gazeta Otwocka

15/05/2017

Stan na 04.08.2017 r.

LP wg. uchwały budżetowej: 67
Nazwa zadania: Projekt i budowa jezdni w ul. Żurawiej z kostki bet. na odc. od ul. Majowej do ul. Krętej
Koszt: 589 217
Jednostka organizacyjna: WIN
Opis inwestycji: Projekt i budowa jezdni w ul. Żurawiej z kostki bet. na odc. od ul. Majowej do ul. Krętej
Stan obecny: Została podpisana umowa na budowę ul. Żurawiej oraz wprowadzono Wykonawcę na teren budowy. Prace budowlane będą polegały na budowie drogi z kostki betonowej wraz z odwodnieniem. Termin zakończenia prac sierpień 2017 r.

Galeria