Projekt i budowa kompleksu boisk sportowych przy osiedlu Ługi

Autor: Gazeta Otwocka

05/05/2017

LP wg. uchwały budżetowej: 170
Nazwa zadania: Projekt i budowa kompleksu boisk sportowych przy osiedlu Ługi
Koszt: 350 000
Jednostka organizacyjna: WIN
Opis inwestycji: budowa kompleksu boisk sportowych przy osiedlu Ługi
Stan obecny: Ogłoszono zaproszenia do składania ofert cenowych na wykonanie dokumentacji projektowej .

Galeria