Projekt i budowa łącznika między ul. Sołecką a ul. Kraszewskiego

Autor: Gazeta Otwocka

11/07/2017

LP wg. uchwały budżetowej10
Nazwa zadania: Projekt i budowa łącznika między ul. Sołecką a ul. Kraszewskiego (chodnik) - pomoc rzeczowa dla powiatu
Koszt: 24 000
Jednostka organizacyjnaWIN
Opis inwestycji: Projekt i budowa chodnika między ul. Sołecką a ul. Kraszewskiego
Stan obecny: W trakcie przygotowań do podpisania umowy z Powiatem.