Projekt i budowa nawierzchni ulicy Tuwima

Autor: Gazeta Otwocka

12/05/2017

LP wg. uchwały budżetowej: 31
Nazwa zadania: Projekt i budowa nawierzchni ulicy Tuwima na odcinku od ul. Majowej do ul. Pogodnej
Koszt: 245 000
Jednostka organizacyjna: WIN (Budżet Obywatelski)
Opis inwestycji: Projekt i budowa nawierzchni ulicy Tuwima na odcinku od ul. Majowej do ul. Pogodnej
Stan obecny:  Procedura przetargowa.

Galeria