Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w ul. Generalskiej

Autor: Gazeta Otwocka

15/05/2017

LP wg. uchwały budżetowej: 134
Nazwa zadania: Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w ul. Generalskiej na odcinku od ul. Kuklińskiego do ul. Hallera
Koszt: 70 000
Jednostka organizacyjna: WIN
Opis inwestycji: Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w ul. Generalskiej na odcinku od ul. Kuklińskiego do ul. Hallera
Stan obecny: Unieważniono pierwszze postępowanie na wyłonienie Wykonawcy ze względu na niewystarczające środki w budżecie. Obecnie trwa ponowne przygotowanie postępowania na wyłonienie Wykonawcy.

Galeria