Projekt i budowa oświetlenia w ul. Projektowanej

Autor: Gazeta Otwocka

15/05/2017

LP wg. uchwały budżetowej: 136
Nazwa zadania: Projekt i budowa oświetlenia w ul. Projektowanej (obr. 212 przy zabudowanych posesjach)
Koszt: 43 000
Jednostka organizacyjna: WIN
Opis inwestycji: Projekt i budowa oświetlenia w ul. Projektowanej (obr. 212 przy zabudowanych posesjach)
Stan obecny: Trwa procedrura podpisania umowy na wykonawstwo.

Galeria