Projekt i budowa oświetlenia w ul. Prostej

Autor: Gazeta Otwocka

15/05/2017

LP wg. uchwały budżetowej: 139
Nazwa zadania: Projekt i budowa oświetlenia w ul. Prostej na odcinku od ul. Batorego do ul. Wroniej
Koszt: 31 000
Jednostka organizacyjna: WIN
Opis inwestycji: Projekt i budowa oświetlenia w ul. Prostej na odcinku od ul. Batorego do ul. Wroniej
Stan obecny: Trwa procedura podpisania umowy na wykonawstwo.

Galeria