Projekt i budowa progów zwalniających w ul. Turystycznej.

Autor: Gazeta Otwocka

11/07/2017

LP wg. uchwały budżetowej86
Nazwa zadania:Projekt i budowa progów zwalniających w ul. Turystycznej.
Koszt: 12 000
Jednostka organizacyjna: WIN
Opis inwestycji: Projekt i budowa progów zwalniających w ul. Turystycznej.
Stan obecny: W przygotowaniu zapytanie na zaprojektuj i wybuduj.