Projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ul. Batorego

Autor: Gazeta Otwocka

11/05/2017

LP wg. uchwały budżetowej:  6
Nazwa zadania: Projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ul. Batorego przy ul. Olszowej
Koszt: 88 000
Jednostka organizacyjna: WIN
Opis inwestycji: Projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ul. Batorego przy ul. Olszowej
Stan obecny: Projekt wykonany, Brak uzgodnień z IR.

Galeria