Projekt i budowa ul. Grzybowej z kostki betonowej

Autor: Gazeta Otwocka

12/05/2017

LP wg. uchwały budżetowej: 48
Nazwa zadania: Projekt ul. Grzybowej z kostki betonowej oraz budowa ul. Grzybowej na odcinku od ul. Ziołowej do ul. Górnej wraz ze zjazdem z ul. Kołłątaja
Koszt: 134 368
Jednostka organizacyjna: WIN
Opis inwestycji: Projekt ul. Grzybowej z kostki betonowej oraz budowa ul. Grzybowej na odcinku od ul. Ziołowej do ul. Górnej wraz ze zjazdem z ul. Kołłątaja
Stan obecny: Trwa przygotowanie wniosku o wyłonienie wykonawcy.

Galeria