Projekt i budowa ul. Konopnickiej

Autor: Gazeta Otwocka

12/05/2017

LP wg. uchwały budżetowej: 63
Nazwa zadania: Projekt i budowa ul. Konopnickiej (wraz z chodnikiem i miejscami parkingowymi) na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Cybulskiego
Koszt: 150 000
Jednostka organizacyjna: WIN
Opis inwestycji: budowa ul. Konopnickiej (wraz z chodnikiem i miejscami parkingowymi) na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Cybulskiego
Stan obecny: dokumentacja projektowa w WIN

Galeria