Projekt i budowa ul. Kościuszki

Autor: Gazeta Otwocka

12/05/2017

LP wg. uchwały budżetowej: 46
Nazwa zadania: Projekt i budowa ul. Kościuszki na odcinku od ul. Reymonta do ul. Czaplickiego
Koszt: 180 000
Jednostka organizacyjna: WIN
Opis inwestycji: Projekt i budowa ul. Kościuszki na odcinku od ul. Reymonta do ul. Czaplickiego
Stan obecny: Trwa procedura przetargowa

Galeria