Projekt i budowa ul. Krasińskiego

Autor: Gazeta Otwocka

05/05/2017

LP wg. uchwały budżetowej: 31
Nazwa zadania: Projekt i budowa ul. Krasińskiego
Koszt: 250 000
Jednostka organizacyjna: WIN (Budżet Obywatelski)
Opis inwestycji: budowa jezdni z kostki betonowej w ul. Krasińskiego
Stan obecny: dokumentacja projektowa w WIN. Zgłoszono roboty budowlane