Projekt i budowa ul. Wiązowskiej

Autor: Gazeta Otwocka

12/05/2017

LP wg. uchwały budżetowej: 29
Nazwa zadania: Projekt i budowa ul. Wiązowskiej na odcinku od ul. Sowińskiego do rzeki Świder
Koszt: 500 000
Jednostka organizacyjna: WIN  (Budżet Obywatelski)
Opis inwestycji: Projekt i budowa ul. Wiązowskiej na odcinku od ul. Sowińskiego do rzeki Świder
Stan obecny: Opracowano dokumentacje projektową. Złożono wniosek o zezwolenie na realizację inwsetycji do Starostwa Powiatwiego. Trwa procedura o wyłonienie Wykonawcy. 

Galeria