Projekt i budowa ul. Wrocławskiej

Autor: Gazeta Otwocka

05/05/2017

LP wg. uchwały budżetowej: 32
Nazwa zadania: Projekt i budowa ul. Wrocławskiej z kostki betonowej wraz z odwodnieniem i progami zwalniającymi
Koszt: 319 000
Jednostka organizacyjna: WIN
Opis inwestycji: budowa jezdni z kostki betonowej na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Łukasińskiego wraz z odwodnieniem w postaci studni chłonnych
Stan obecny: Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych - początek sierpnia 2017 r.

 

Galeria