Projekt i budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Wólce Mlądzkiej

Autor: Gazeta Otwocka

05/05/2017

LP wg. uchwały budżetowej: 122
Nazwa zadania: Projekt i budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Wólce Mlądzkiej
Koszt: 200 000
Jednostka organizacyjna: WIN
Opis inwestycji: budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Wólce Mlądzkiej
Stan obecny: postępowanie przetargowe na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na podstawie programu funkcjonalno- użytkowego w toku.

Galeria