Projekt i przebudowa chodnika w ul. Okrzei

Autor: Gazeta Otwocka

04/05/2017

LP wg. uchwały budżetowej: 17
Nazwa zadania: Projekt i przebudowa chodnika w ul. Okrzei do ul. Batorego do ul. Miłosza
Koszt: 245 500
Jednostka organizacyjna: WGK
Opis inwestycji:  Przebudowa chodników w ul. Okrzei
do ul. Batorego do ul. Miłosza
Stan obecny: wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, w trakcie podpisywanie umowy

Galeria