Projekt i przebudowa jezdni w ul. Dłuskiego

Autor: Gazeta Otwocka

04/05/2017

LP wg. uchwały budżetowej: 18
Nazwa zadania: Projekt i przebudowa jezdni w ul. Dłuskiego
Koszt: 397 500
Jednostka organizacyjna: WGK
Opis inwestycji: przebudowa jezdni w ul. Dłuskiego
Stan obecny: wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, w trakcie podpisywanie umowy

Galeria