Projekt i zagospodarowanie terenu osiedla między ul. Kruczą a ul. Hożą

Autor: Gazeta Otwocka

04/05/2017

LP wg. uchwały budżetowej: 91
Nazwa zadania: Projekt i zagospodarowanie terenu osiedla między ul. Kruczą a ul. Hożą + urządzenia zabawowe
Koszt: 159 290
Jednostka organizacyjna: WGK
Opis inwestycji: Projekt i zagospodarowanie terenu osiedla między ul. Kruczą a ul. Hożą + urządzenia zabawowe
Stan obecny: w trakcie opracowywanie dokumentacji projektowej

Galeria