Projekt jezdni w ul. Podmiejskiej

Autor: Gazeta Otwocka

22/05/2017

LP wg. uchwały budżetowej: 
Nazwa zadania: Projekt jezdni w ul. Podmiejskiej z kostki bet. Wraz z progami zwalniającymi oraz odwodnieniem 
Koszt: 3 800
Jednostka organizacyjna: WIN
Opis inwestycji: Projekt ul. Podmiejskiej z kostki betonowej oraz odwodnieniem.
Stan obecny: Wykonana została koncepcja projektu. W chwili obecnej został przekazany do Rady Miasta na obrady.

Galeria