Projekt RESTAURA zatwierdzony

Autor: Prezydent

28/04/2016

logo projektu
Projekt RESTAURA złożony przez Urząd Miasta Otwocka w ramach unijnego programu INTERREG Europa Środkowa 2014-2020 znalazł się w gronie 35 najlepszych projektów, które pozytywnie przeszły etap oceny i zostały zaproszone do podpisania Umowy o dofinansowanie.

Decyzję o zatwierdzeniu projektu RESTAURA podjął międzynarodowy Komitet Monitorujący Programu, który obradował w dniach 14-15 kwietnia 2016 roku w Dubrowniku (Chorwacja). Informację o zatwierdzonych wnioskach można znaleźć tutaj.
Należy zaznaczyć, że z ogółu 620 złożonych wniosków zatwierdzono 35 projektów (w tym jedynie 3 projekty z Polski), co świadczy o bardzo dobrym przygotowaniu aplikacji projektowej oraz o wysokiej jakości partnerstwie. W projekcie uczestniczy 10 instytucji z 4 państw (Polski, Słowacji, Słowenii oraz Chorwacji), a listy poparcia dla projektu RESTAURA podpisały tak ważne instytucje jak Ministerstwo Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Uniwersytet Warszawski oraz instytucje z zagranicy, m.in. Instytut Ochrony Dziedzictwa Kulturowego w Słowenii, Chorwacka Izba Gospodarcza, Konferencja Episkopatu w Słowenii. Ogromnym wyróżnieniem jest fakt, że Otwock jest jedynym miastem w Polsce, którego projekt został pozytywnie oceniony przez Sekretariat Techniczny Programu INTERREG Europa Środkowa z siedzibą w Wiedniu.

Inicjatywa RESTAURA, której lideruje miasto Otwock, ma na celu wypracowanie mechanizmów umożliwiających przeprowadzenie rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich, jak również obiektów dziedzictwa kulturowego.

W ramach projektu powstanie nowy Plan Rewitalizacji Miasta Otwocka, jak również zostaną przygotowane analizy techniczne, prawne i finansowe dotyczące zagospodarowania centrum miasta. Umożliwi to aplikowanie do innych instrumentów finansowych na działania związane z rewitalizacją.

Budżet projektu RESTAURA to 2,1 mln euro, z czego 335 tys. euro przewidziane jest na finansowanie przez UE działań realizowanych przez miasto Otwock.