Projekt ul. Mickiewicza

Autor: Gazeta Otwocka

05/05/2017

LP wg. uchwały budżetowej: 55
Nazwa zadania: Projekt ul. Mickiewicza od ul. Kołłątaja do ul. Wierzbowej z uwzględnieniem istniejących aktualnych projektów 
Koszt: 19 680
Jednostka organizacyjna: WIN
Opis inwestycji: budowa jezdni o nawierzchni asfaltowej wraz z miejscami parkingowymi i chodnikami w ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Kołłątaja do ul. Wierzbowej
Stan obecny: dokumentacja projektowa przekazana do WGK

Galeria