Przebudowa chodników i krawężników w ul. Świderskiej

Autor: Gazeta Otwocka

04/05/2017

LP wg. uchwały budżetowej: 2
Nazwa zadania: Przebudowa chodników i krawężników w ul. Świderskiej na odc. od ul. Staszica do ul. Górnej
Koszt: 244 000
Jednostka organizacyjna: WGK
Opis inwestycji: przebudowa chodników i krawężników w ul. Świderskiej na odc. od ul. Staszica do ul. Górnej 
Stan obecny: : wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, w trakcie podpisywanie umowy
 
 
 

Galeria