Przebudowy ulicy: Przewoskiej i Łąkowej

Autor: Wydział Inwestycji

ul. Przewoska

Zakończyły się przebudowy ulic: Przewoskiej na odcinku od ul. Okrzei do ul. Batorego oraz drugiego etapu ulicy Łąkowej.

Obie drogie zostały wykonane z kostki betonowej o szerokości jezdni 5.0 – 6.3 m. W ramach tych inwestycji zostały wykonane odwodnienia i progi zwalniające.

Galeria