Przygotowanie placówek oświatowych

Autor: Gazeta Otwocka

10/07/2017

W tym roku planowane są kolejne inwestycje w placówki oświatowe, niektóre z nich zyskają nowe bieżnie i  place zabaw.

W dniu 30 czerwca Rada Miasta dokonała dodatkowych przesunięć środków na plac zabaw przy GM2 (ul. Poniatowskiego) oraz strefę rekreacji przy GM 1 (ul. Majowa). Natomiast poprawka dotycząca przesunięcia środków na plac zabaw przy GM 3 (ul. Kościuszki) oraz budowy oddzielnego wejścia przy GM 3 zaproponowane przez Prezydenta Miasta zostały przez Radę Miasta w całości odrzucone, co oznacza, że te zadania będzie można realizować dopiero w kolejnych latach.

Poniżej przedstawiamy stan przygotowania placówek i zestawienie inwestycji poczynionych na sport i rekreację w placówkach przez ostatnie lata.