Rada miasta ostatecznie odrzuciła projekt Restaura

Autor: Administrator serwisu

Kadr z filmu

Szanowni Państwo,

informujemy, że Rada Miasta Otwocka, podczas Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta w dniu 8 sierpnia 2016 r., stosunkiem głosów 7:5 odrzuciła projekt uchwały, a tym samym nie wyraziła zgody na realizację projektu RESTAURA przez Miasto Otwock, pomimo otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w wysokości ponad 8 mln zł (z czego około 1,5 mln zł miało być przeznaczone na działania na terenie Otwocka). Jest to tym bardziej zaskakujące, że środki na jego realizację Rada Miasta zabezpieczyła w tegorocznym budżecie.

Na etapie aplikowania do programu INTERREG Europa Środkowa nasz wniosek został wybrany spośród 620 złożonych projektów, a do realizacji projektu pozyskaliśmy partnerów z 4 państw (Polski, Słowacji, Słowenii oraz Chorwacji).

RESTAURA, której miasto Otwock przewodniczyło, miała na celu wypracowanie dokumentacji, m.in. projektów budowlanych pozwalających na wyłonienie wykonawców inwestycji, a tym samym pozwalających na fizyczne zmiany w centrum naszego miasta.

Produkty projektu to także analizy techniczne, prawne i finansowe oraz dokumentacja przetargowa do wyłonienia wykonawcy prac rewitalizacyjnych. Opracowana wspólnie z mieszkańcami wizja centrum naszego miasta i stworzona dla niej dokumentacja miały stać się podstawą do aplikowania do innych instrumentów finansowych na działania związane z rewitalizacją.

Wkład własny miasta został określony na poziomie ok. 200 tys. złotych. Otwock jako lider, dodatkowo, mógł skorzystać z rezerwy celowej, wówczas nasz wkład wynosiłby ok. 80 000 zł (w zależności od przeliczenia kursu euro), to zaledwie 5% kwoty otrzymanej dotacji.

Brak zgody Rady Miasta na podpisanie umowy o dofinansowanie oznacza dla miasta utratę funduszy na przygotowanie rewitalizacji centrum miasta. Jeśli ze strony Rady będzie wola „uporządkowania” centrum, to prace przygotowawcze będziemy musieli pokryć z budżetu miasta lub bliżej nieokreślonych środków zewnętrznych, jeśli takie w przyszłości jeszcze się pojawią.

Wiceprezydent Miasta Otwocka

Agnieszka Wilczek