Rada Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 4 W OTWOCKU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
 • p. Paweł Talarek - przewodniczący
 • p. Monika Ćmoch - skarbnik
 • p. Małgorzata Pacut - sekretarz

KOMISJA REWIZYJNA RADY RODZICÓW

 • p. Rafał Redo
 • p. Rafał Lempkowski
 • p. Marta Wąsowska

RADA ODDZIAŁOWA GR. I

 • p. Monika Ćmoch 
 • p. Rafał Redo
 • p. Danuta Fedorczuk

RADA ODDZIAŁOWA GR. II

 • p. Paweł Talarek
 • p. Rafał Lempkowski
 • p. Małgorzata Jackiewicz

RADA ODDZIAŁOWA GR. III

 • p. Małgorzata Pacut
 • p. Marta Wąsowska
 • p. Elżbieta Kuziel