Rada Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 4 W OTWOCKU W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
 • p. Paweł Talarek - przewodniczący
 • p. Monika Ćmoch - skarbnik
 • p. Katarzyna Wierzbicka - sekretarz

KOMISJA REWIZYJNA RADY RODZICÓW

 • p. Małgorzata Dziewanowska
 • p. Maja Pożoga
 • p. Rafał Lempkowski

RADA ODDZIAŁOWA GR. I

 • p. Monika Ćmoch 
 • p. Małgorzata Dziewanowska
 • p. Magdalena Szymańska

RADA ODDZIAŁOWA GR. II

 • p. Katarzyna Wierzbicka
 • p. Maja Pożoga
 • p. Rafał Redo

RADA ODDZIAŁOWA GR. III

 • p. Paweł Talarek
 • p. Rafał Lempkowski
 • p. Małgorzata Jackiewicz