Radni uchwalili budżet miasta na 2018 r.

Autor: Administrator serwisu

22/12/2017

Dnia 18 grudnia odbyła się sesja Rady Miasta Otwocka poświęcona m. in uchwaleniu budżetu miasta na rok 2018.

Do przedstawionego przez prezydenta miasta budżetu (do pobrania) radni koalicji przedstawili pozostałym radnym kilkadziesiąt kolejnych zmian, które nie były przedmiotem obrad komisji. Proponowane zmiany:

- zmniejszenia (do pobrania)
- zwiększenia (do pobrania)

Propozycje inwestycyjne mieszkańców - do pobrania

Plan wydatków - załącznik do uchwały budżetowej z dnia 18 grudnia 2018 r. - do pobrania

Dyskusja poprzedzająca głosowanie nad budżetem miasta na 2018 r.:

Głosowanie nad budżetem miasta na 2018 r.:

Zmiany budżetowe  wprowadzone przez grupę radnych podczas sesji budżetowej są obecnie analizowane przez prezydenta. Budżet został przyjęty i wkrótce w wersji jednolitej zostanie opublikowany na stronie miasta.