Razem pod żaglami - 2016

Autor: Gazeta Otwocka

11/05/2016

ZAPRASZAMY

MIESZKAŃCÓW POWIATU OTWOCKIEGO DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

,,RAZEM POD ŻAGLAM-2016”                                                                             

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU
Celami projektu są:
- poprawa funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych poprzez: edukację, rehabilitację psychoterapeutyczną, pedagogiczną i społeczną członków rodzin osób niepełnosprawnych, oraz osób z ich najbliższego otoczenia, zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych.
- nabycie nowych umiejętności i wiedzy.
- przywrócenie w miarę możliwości, osobie niepełnosprawnej, możliwości funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie.
- wzmocnienie więzi i stworzenie nowych płaszczyzn wspólnych działań, osobie niepełnosprawnej z rodziną i członkom rodziny z osobą niepełnosprawną.
- nauka żeglowania w stopniu podstawowym uczestników, celem wspólnego aktywnego uprawiania żeglarstwa.

Informacje i szczegóły na stronie organizatora www.zeglarze.info