Realizacja kolejnych ścieżek rowerowych wkrótce!

Autor: Administrator serwisu

25/01/2018

W dniu 24 stycznia odbyło się otwarcie ofert na realizację kolejnych ścieżek rowerowych realizowanych dzięki dotacjom z Unii Europejskiej.

Realizacja tych odcinków szczególnie cieszy rowerzystów, ponieważ pozwoli na bezpieczniejsze skomunikowanie istniejących już ścieżek w mieście oraz połączenie ich z miastami Józefów oraz Karczew. (patrz mapa poniżej)

Zadanie zostało podzielone na trzy części:

Część 1 – Projekt i budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie Miasta Otwocka przy ul. Turystycznej na odcinku od ul. Portowej do rzeki Świder.
Najniższa złożona oferta 2.310.515,15zł

Część 2 - Projekt i budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie Miasta Otwocka przy ul. Kraszewskiego oraz ul. Majowej na odcinku od ronda Żołnierzy AK IV Rejonu Fromczyn do ul. Kołłątaja.
Najniższa oferta wynosi 1.738.129,20zł

Część 3 - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka ul. Kraszewskiego na odcinku od ul. Batorego do granic Miasta Otwocka z Karczewem.
W ramach złożonych ofert najniższa kwota to 799.455,36zł

W najbliższym czasie Wydział Zamówień Publicznych dokona sprawdzenia poprawności złożonych ofert. Biorąc pod uwagę zapisy budżetowe oraz wartości złożonych ofert istnieją realne szanse na niezwłoczne podpisanie stosownych umów, a co za tym idzie realizację inwestycji, które wg zapisów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia powinny zakończyć się do końca września 2018 roku.

Przypominamy, że Miasto Otwock wraz z 5 sąsiednimi gminami (Halinów, Józefów, Karczew, Sulejówek, Wiązowna), w ramach partnerstwa złożyło w lipcu 2016 roku projekt o dofinansowanie budowy ponad 8 km ścieżek i ciągów pieszo-rowerowych. W dniu 23 maja 2017roku podpisano umowę o dofinansowanie na realizację Projektu „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF”.

Całkowita wartość projektu po stronie Miasta Otwocka to kwota 9.073.714,27 zł, z czego kwota refundacji wyniesie 5.950.919,64 zł

Jak do tej pory projekt realizowany jest zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym, a zrealizowane dotychczas ścieżki oraz oferty złożone do ostatniego przetargu nie przekraczają zakładanych kosztów.

Poniżej przedstawiamy mapę poglądową ilustrującą zrealizowane i realizowane w tej chwili inwestycje dotyczące ścieżek rowerowych w ramach ZIT.

Mapa do pobrania