Realizacja projektu

Autor: Administrator serwisu

Prace przy budowie wodociągu
  1. Komisja Europejska potwierdziła zarejestrowanie wniosku dla projektu w dniu 13.08.2004 r. pod nr 2004/PL/16/C/PE/0013.
  2. Dnia 25 stycznia 2005 roku Gmina Otwock otrzymała Decyzję Komisji Europejskiej Środki z Funduszu Spójności dla Otwocka
  3. 3 maja 2010 r. Komisja Europejska wydała Decyzje nr K(2010) 2999 zmieniającą Decyzje nr C(2004) 5364 dotycząca przyznania pomocy dla Projektu FS 2004/PL/16/C/PE/013

Informacja prasowa z dnia 25.10.2010
Największa inwestycja w historii Otwocka zakończona

Wprowadzenie

W dniu 17 grudnia 2004 r. Komisja Europejska wydała decyzję nr C(2004)5364 z dnia 17 grudnia 2004 roku w sprawie przyznania pomocy w ramach Funduszu Spójności dla projektu pn. "System wodno-kanalizacyjny w Otwocku" Nr 2004/PL/16/C/PE/013. W wyniku podjętej decyzji Gmina Otwock otrzyma dotację w wysokości 19.747.206 euro co stanowi 61% kosztów kwalifikowanych projektu szacowanych na 32.372.469 euro na 38.257.324 euro całości kosztów projektu (Zgodnie z decyzją KE). Szacowany obecnie na ok. 200 mln. zł. projekt przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej ponieważ projekt zakłada m.in. rozbudowę i poprawę niezawodności zaopatrzenia w wodę, rozbudowę kanalizacji sanitarnej, zmniejszenie zanieczyszczeń wód powierzchniowych poprzez likwidację nieszczelnych szamb oraz zmniejszenie uciążliwości działalności oczyszczalni ścieków dla środowiska.

Dobiegają końca prace związane z realizacją projektu Wodno-Kanalizacyjnego realizowanego w ramach Funduszu Spójności. Przez 25 miesięcy wybudowano ponad 200 kilometrów sieci, w tym 120 km wodociągów i 80 km kanalizacji wraz z blisko 8 tysiącami sztuk indywidualnych przyłączy do granic posesji - wszystko po to, by z otwockich kranów popłynęła czysta i zdrowa woda dla pokoleń.

Priorytetem realizowanej od 2004 roku inwestycji Wodno-Kanalizacyjnej było zapewnienie mieszkańcom Otwocka dostępu do wody o jakości spełniającej wymogi polskich i unijnych norm. Cel ten osiągnięto przez stworzenie dla blisko 14 tysięcy mieszkańców miasta warunków do przyłączenia się do miejskiego wodociągu i sieci kanalizacyjnej sprzężonej z nowoczesną oczyszczalnią ścieków. Dzięki temu nieczystości z kilku tysięcy gospodarstw domowych, które do tej pory korzystały z nieszczelnych szamb, zamiast trafiać do wód gruntowych, zostaną oczyszczone, w bezpieczny sposób nie stanowiąc zagrożenia dla ludzi i środowiska.

Prace nad realizacją zadania wartego 38 mln euro (z tego dofinansowanie uzyskane w ramach Funduszu Spójności wyniosło blisko 20 min euro) nabrały tempa we wrześniu 2007 roku. Wtedy projektowanie sieci kanalizacyjnej w ramach projektu K3 rozpoczęła firma Prokom, a do budowy kanalizacji i 10 przepompowni ścieków przystąpiły ekipy firmy "Pol-Aqua". Koszty zaprojektowania i wybudowania sieci, do posesji pokrył inwestor. Prace związane z realizacją zadania zakończono 28 lutego 2010 roku. 19 lutego 2008 roku prezydent Otwocka Zbigniew Szczepaniak oraz przedstawiciel słupskiej firmy "Laminopol" Ryszard Ziarnowski podpisali umowę na zaprojektowanie i realizację hermetyzacji urządzeń oczyszczalni ścieków. Inwestycja warta 2,6 min zł sfinalizowano w marcu 2009 roku. 30 kwietnia 2008 roku w obecności władz miasta, powiatu oraz Ministerstw Rozwoju Regionalnego oraz Środowiska podpisano kontrakt na zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz modernizację Stacji Uzdatniania Wody "Karczewska", "Borowa" i "Sienkiewicza", oraz budowę SUW "Grunwaldzka" o przepustowości 150 rn3/godzinę. Zadanie to powierzono firmie Skanska SA. Wartość inwestycji, którą zrealizowano w ciągu dwóch kolejnych lat oszacowano na 63 mln zł.

Bliższych Informacji udziela Bartosz Korbus (Specjalista ds. Promocji Projektu JRP) tel. 22 788 04 02 lub GSM 605 237 220, e-mail bkorbus@otwock.pl.