Realizacja projektu „Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru VII Pułku Łączności i Skweru Lennestadt w Otwocku

Autor: Gazeta Otwocka

15/05/2017

LP wg. uchwały budżetowej: 144
Nazwa zadania: Realizacja projektu „Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru VII Pułku Łączności i Skweru Lennestadt w Otwocku
Koszt: 200 000
Jednostka organizacyjna: WIN
Opis inwestycji: Realizacja projektu „Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru VII Pułku Łączności i Skweru Lennestadt w Otwocku
Stan obecny: Oczekiwanie na decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie wycinki drzew

Galeria