Realizacja projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” – placówki oświatowe

Autor: Gazeta Otwocka

15/05/2017

LP wg. uchwały budżetowej: 123
Nazwa zadania: Realizacja projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” – placówki oświatowe
Koszt: 100 000
Jednostka organizacyjna: WIN
Opis inwestycji: 
Stan obecny: Wniosek o zapytanie w BFZ