Reforma oświaty w Otwocku – rodzice zdecydowali

Autor: Gazeta Otwocka

28/04/2017

Miasto Otwock wdraża reformę oświaty. Przypomnijmy, że od 1 września br. na terenie Otwocka funkcjonowało będzie dziesięć szkół podstawowych – w tym cztery z oddziałami gimnazjalnymi (obecne gimnazja).

W wyniku przeprowadzonych ankiet wśród rodziców, Prezydent Miasta Otwocka Zbigniew Szczepaniak zdecydował, że przenoszenie uczniów do poszczególnych szkół odbywać się będzie na podstawie indywidualnych wniosków rodziców/opiekunów prawnych.

Do dnia 3 kwietnia br. rodzice/opiekunowie prawni uczniów klas „III” i „VI” składali wnioski o kontynuowanie przez ich dzieci nauki w roku szkolnym 2017/2018 w wybranych szkołach.

NOWY SYSTEM EDUKACJI W OTWOCKU

Zgodnie ze złożonymi wnioskami oraz na podstawie arkuszy organizacyjnych w Szkole Podstawowej nr 2 (Gimnazjum nr 2) otwarte zostaną dwa oddziały klas „IV” - w tym jeden sportowy oraz dwa oddziały klas „VII” – w tym także jeden sportowy. W Szkole Podstawowej nr 3 (Gimnazjum nr 3) otwarte zostaną dwa oddziały klas „IV” z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego i niemieckiego oraz jeden oddział klasy „VII”. W Szkole Podstawowej nr 4 (Gimnazjum nr 4) otwarte zostaną trzy oddziały klas „IV” oraz cztery oddziały klas „VII”. W Szkole Podstawowej nr 7 (Gimnazjum nr 1) otwarte zostaną oddziały klas „III” i „IV” – po jednym w każdym z roczników.

DO POBRANIA:

 Szczegółowe informacje o liczbie oddziałów w poszczególnych placówkach oświatowych w roku szkolnym 207/2018