Rekrutacja do przedszkoli

Autor: Oświata miejska

30/03/2016

Obowiązek potwierdzenia przez rodziców woli przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego

Przypominamy, że zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty po opublikowaniu listy dzieci zakwalifikowanych do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego rodzice składają pisemne potwierdzenie woli przyjęcia dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym do którego się zakwalifikowało. Potwierdzenia woli przyjęcia w postaci pisemnej deklaracji

dokonać należy w terminie określonym w harmonogramie czynności rekrutacyjnych tzn. do dnia 31.03.2016 r. do godz. 15:00.