Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017

Autor: Administrator serwisu

24/05/2016

Do Gmin i Dyrektorów Gimnazjów woj. mazowieckiego
dotyczy: informacji o szkołach ponadgimnazjalnych oraz punktach informacyjnych o wolnych miejscach w szkołach

Szanowni Państwo,

Mazowiecki Kurator Oświaty działając na podstawie § 13 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postepowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942), informuje. że baza szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego, które będą rekrutować uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017 znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie w zakładce Organ prowadzący - Rekrutacja do szkół (http://www.kuratorium.waw.pl/pUrodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szko1/10110,Informacia-o-szkolach-ponadgimnazjalnych-w-wojewodztwie-mazowieckim.html).

Ponadto, powołane zostaną punkty informacyjne, a na stronie internetowej kuratorium opublikowane będą informacje o wolnych miejscach w szkołach ponadgimnazjalnych. Punkty informacyjne zostaną zlokalizowane w Kuratorium Oświaty w Warszawie (Al. Jerozolimskie 32) oraz w Delegaturach.

Z poważaniem

z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Magdalena Cichostępska

Dyrektor Wydziału Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego