Remont chodników, krawężników oraz parkingu przy przychodni w ul. Mickiewicza

Autor: Gazeta Otwocka

04/05/2017

LP wg. uchwały budżetowej: 69
Nazwa zadania: Remont chodników, krawężników oraz parkingu przy przychodni w ul. Mickiewicza na odc. od skrzyżowania z ul. Kołłątaja do ul. Turystycznej
Koszt: 200 000
Jednostka organizacyjna: WGK
Opis inwestycji: Remont chodników, krawężników oraz parkingu przy przychodni w ul. Mickiewicza na odc. od skrzyżowania z ul. Kołłątaja do ul. Turystycznej
Stan obecny: w trakcie aktualizacja dokumentacji projektowej w powiązaniu z remontem jezdni

Galeria