Remont ul. Warszawskiej

Autor: Gazeta Otwocka

15/05/2017

Stan na dzień 04.07.2017 r. Droga oddana do użytku

LP wg. uchwały budżetowej: 61
Nazwa zadania: Remont ul. Warszawskiej od ul. Żeromskiego do ul. Narutowicza wraz z remontem chodników i miejsc postojowych – etap I (odcinek Narutowicza - Ujejskiego) i etap II (odcinke Ujejskiego - Norwida)
Koszt: 620 000 
Jednostka organizacyjna: WIN
Opis inwestycji: Remont ul. Warszawskiej od ul. Żeromskiego do ul. Narutowicza wraz z remontem chodników i miejsc postojowych
  • etap II (odcinke Ujejskiego - Norwida)
  • etap I (odcinek Narutowicza - Ujejskiego
Stan obecny:  
  • Etap I – Zakończono pierwszy etap remontu ul. Warszawskiej. Etap pierwszy obejmował odcinek od ul. Narutowicza do ul. Ujejskiego. Zakres prac polegał na nałożeniu nowej nakładki asfaltowej, budowie odwodnienie, remoncie chodników i miejsc postojowych oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego. Koszt inwestycji to 373 455,68 zł.
  • Etap II – Dokonano otwarcia ofert na wykonanie budowy. Czekamy na wyłonienie Wykonawcy przez WZP

Galeria