Remont ul. Warszawskiej - etap I

Autor: Gazeta Otwocka

14/06/2017

Zdjęcie z dnia 5 czerwca 2017 r.

Odpowiedź na pytania mieszkańców dotyczacych parkingu przy ul. Warszawskiej - od strony torów, przy kościele Niepokalanego Serca Maryi w Śródborowie.

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców dotyczącymi inwestycji pn. „Remont ul. Warszawskiej od ul. Żeromskiego do ul. Narutowicza wraz z remontem chodników i  miejsc postojowych – etap I (odcinek Narutowicza – Ujejskiego) i etap  II (odcinek Ujejskiego – Norwida)”  informujemy że istniejący parking przy ul. Warszawskiej/Narutowicza (od strony torów) leży na działkach należących do PKP PLK S.A.

W związku z planowanymi przez PKP PLK S.A. pracami remontowymi linii  kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk PKP PLK S.A. negatywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uwzględniający remont  w/w parkingu. W planach PKP jest wykonanie peronu stacji Otwock Śródborów wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Galeria