Roboty zrealizowane

Autor: Administrator serwisu

Oczyszczalnia ścieków
Na przełomie 2006/2007 r. została wybudowana sieć kanalizacyjna w ramach kontraktu K1 pn. "Roboty budowlane, dla których istnieją projekty: sieć wodociągowa i kanalizacyjna nr: 2004/PL/16/C/PE/013-K1/SWiK" o długości:
 • 7,2 km - sieć kanalizacyjna
 • 0,5 - sieć wodociągowa
 • 44 szt - odejścia do granicy posesji
 • 295 szt - odejścia do granicy posesji
Kontrakt K 2 ,,Projektowanie i wykonawstwo: sieć wodociągowa wraz z przyłączami oraz stacje uzdatniania wody".

Realizacja robót zakończyła się 30 września 2010 r. Wykonawca wybudował:

 • 125,4 km sieci wodociągowej,
 • budowa Stacja Grunwaldzka,
 • modernizacja Stacji Karczewska,
 • modernizacja automatyki i monitoringu ujęć i stacji,
 • oraz wybudowano 3 843 odejść do granicy posesji.
Kontrakt K3 "Projektowanie i wykonawstwo: sieć kanalizacyjna wraz z przyłączami"

Realizacja robót zakończyła się 28 lutego 2010 r. Wykonawca wybudował:

 • 75,6 km sieci grawitacyjnej,
 • 2,9 km sieci ciśnieniowej,
 • 5,1 km modernizacji kolektora ściekowego,
 • 8 pompowni ścieków,
 • oraz wybudowano 2 852 odejść do granicy posesji.
K4-1 ,,Projektowanie i wykonawstwo: oczyszczalnia ścieków - hermetyzacja urządzeń oczyszczalni ścieków"

Kontrakt zakończono 15 marca 2009 r. W ramach kontraktu wykonano:

 • przekrycie kanału dopływowego do piaskownika
 • przekrycie piaskownika podłużnego
 • przekrycia 2 szt. osadników wstępnych
 • przekrycia kanałów dopływowych do komór denitryfikacji
 • biofiltr wraz z instalacjami i przyłączami
 • kanały wentylacyjne między hermetyzowanymi obiektami