Rodzina 500+

Autor: Prezydent

09/03/2016 9:00

Logo programu 500 plus

Szanowni Rodzice i Opiekunowie

Od 1 kwietnia 2016r. wchodzi w życie ustawa z 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – Rodzina 500 plus.

Prezydent Miasta Otwocka realizację ustawy powierzył Ośrodkowi Pomocy Społecznej  w Otwocku mającego siedzibę przy ul. Sosnowej 4.

Wnioski o świadczenie wychowawcze będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r.

Szczegółowe informacje oraz wniosek o  ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego znajdują  się  na  stronie  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w Otwocku  

 ikona strzałka www.opsotwock.pl   w zakładce „Rodzina 500+”.
 

Rodziców i opiekunów  zapraszamy  do  Ośrodka  Pomocy  Społecznej w Otwocku, ul. Sosnowa 4 na

dzień otwarty 19 marca 2016 r. (sobota) w godzinach od  9:00 do 15:00.

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej, gdzie będą umieszczane na bieżąco informacje związane z wdrażaniem ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.